• Home Slideshow Header

    ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบยั่งยืน 100%

    ระบบการเพาะเลี้ยงปลาแบบระบบปิดสมบูรณ์แบบในประเทศไทย ระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนบนบกของการเลี้ยงปลาทะเลแบบมีครีบ

เรามีการผลิตและการฟักลูกปลาที่น่าเชื่อถือ ยั่งยืน เพื่อที่จะให้ได้ปลาที่มีขนาดตามความต้องการของตลาดในระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึง

ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึง
เราทำหรือดำเนินการอย่างไรบ้าง?

เราทำหรือดำเนินการอย่างไรบ้าง?

ระบบการผลิตหมุนเวียนแบบปิดของเรา ซึ่งใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาในหลายช่วงวัยของปลา ช่วยให้เราสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ (สด) ที่มีความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบได้ให้แก่ลูกค้าของเราได้ โดยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากในด้านแม่น้ำ ลำคลอง และสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ซึ่งเป็นการช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า ปลาที่ได้จากการเลี้ยงในระบบปิดนี้จะปราศจากสารเคมี ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ100% ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการนำมาใช้ในระบบการเลี้ยงปลาของเรา
ระบบสนับสนุนการเพาะเลี้ยง

ระบบสนับสนุนการเพาะเลี้ยง

เราได้ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแบบสมัยใหม่ในการออกแบบ และสร้างระบบสนับสนุนการเพาะเลี้ยง(LSS) ซึ่งรวมถึงการออกแบบถังการเพาะเลี้ยง ระบบการกรองผ่านเครื่องกรองและแผ่นกรอง ระบบการกรอง/การซึมผ่านแบบชีวภาพ การจัดการด้านก๊าซ และระบบอากาศ การบริหารจัดการและระบบการบำบัดน้ำ มีการติดตามคุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นตามเวลาจริง และมีระบบการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษาคุณภาพน้ำในฟาร์มได้อย่างดี ซึ่งส่งผลดีต่อปลาที่เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีด้วย

บริษัทของเรา

รู้จักกับเราและเราเริ่มต้นมาจากที่ใด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพต่างๆ

ชมความประทับใจกับสถานที่เพาะเลี้ยงปลาของเราในจังหวัดภูเก็ต

ดูรูปภาพต่างๆ ของเรา

ติดต่อเรา

สำหรับคำสั่งซื้อหรือสอบถามต่างๆ

ติดต่อเรา